Inspectie en conditiemeting

Wat is uw eigen kwaliteit van onderhoud?
Kwaliteit is weten waar u staat op elk gewenst moment. Om inzicht in één voor meerdere installaties of bouwdelen te krijgen voeren wij voor u een conditietraining uit op elementenniveau en stellen een meerjaren- onderhoudsplanning op. U krijgt daarmee inzicht in de conditie waarin het element verkeert, de onderhoudstoestand en de te verwachten kosten in de komende jaren.

Conditiemeting
De conditiemeting omvat het volgende:

een nulmeting aan het element. Dit is een objectieve meting volgens NEN 2767 (bepaling technische kwaliteit)
het implementeren van een lange termijn visie en strategisch voorraadbeheer bij de meerjaren-onderhoudsplanning
het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplanning
De conditiemeting kan separaat per element worden uitgevoerd. De volgende installatiedelen en bouwdelen komen in aanmerking:
Installatiedelen :
Elektrische installaties
Collectieve- en individuele ketels
Circulatiepompen en pompinstallaties
Installaties voor ventilatie- en luchtbehandeling
Lift- en gevelinstallatie (´s)
Roltrappen en rolpaden
Bouwdelen :
Cascoconstructie en fundering
Vloeren, trappen en hellingen
Daken constructief en vulling
Terrein, opstallen en erfscheidingen
Verharding

Contact

Alvier Vastgoed Management B.V.
Westrak 78E
1771 ST Wieringerwerf

Telefoon: 0227 601 727
E-mailadres: info@alvier.nl

Vragen? Wij staan voor u klaar.

Verzenden