Doel & Visie

Doel

(meer) Waarde toevoegen

Ons doel is om (meer) waarde toe te voegen aan uw organisatie en u te ondersteunen in de breedste zin op het gebied van bouwdelen en installatietechniek. Wij kiezen ervoor om voor iedereen te werken en vinden dat een goed advies voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Snelle dienstverlening
Wij werken vanuit twee regio’s waardoor een snelle dienstverlening is gegarandeerd en een goed advies betaalbaar blijft.

De regio’s zijn:
Alvier VGM Noord
Alvier VGM Zuid

Visie

Alvier vastgoed management werkt volgens geldende kwaliteitsnormen.
Alvier Vastgoed Management werkt met een korte en lange termijn visie. Uw budget en de vier elementen betrouwbaarheid, exploitatie, investering en wetgeving zijn leidend om tot een gericht advies te komen. We werken samen en fungeren als intermediair tussen de opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf of de installateur.

Kwaliteitsnormen
We kiezen ervoor om methodieken en werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren volgens geldende wetten, normen en veiligheidsvoorschriften, zoals:
VCA*. We voeren uitsluitend visuele inspecties uit. Onze inspecteurs en adviseurs zijn in het bezit van een VCA* certificaat.
NEN 2767 NEN 2767 versie februari 2005. Conditiemetingen voeren we uit volgens de NEN 2767. Deze voornorm betreft een persoonsonafhankelijke registratie van technische kwaliteit van conditiemetingen van bouw- en installatiedelen.
ISO-9001. We gebruiken dit managementsysteem om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen van onze klanten.

Voor liftinstallaties geldt bovendien:
NEN- EN 13015: NEN EN 13015. Deze norm geeft regels inzake onderhoudsinstructies voor onderhoud aan liften en roltrappen die na maart 2002 gebouwd zijn. Deze regels zijn voor 80% van toepassing op het liftbedrijf en voor 20% van toepassing op u als eigenaar. Met onze visuele inspectie borgen we uw eigenaren verantwoordelijkheden voor al uw liftinstallaties.

Contact

Alvier Vastgoed Management B.V.
Westrak 78E
1771 ST Wieringerwerf

Telefoon: 0227 601 727
E-mailadres: info@alvier.nl

Vragen? Wij staan voor u klaar.

Verzenden

© 2020 | Alvier Vastgoed Management B.V.