Contract ondersteuningInspectie en conditiemeting

Zit u nog wel in de drivers-seat?
Servicecontracten van onderhoudsbedrijven zijn niet altijd in het voordeel van de eigenaar. Bij schilderwerk, liftinstallaties of collectieve verwarmingsinstallaties is vaak sprake van eenzijdig opgestelde contracten waarbij er geen evenwichtige verdeling is van risico’s en verantwoordelijkheden tussen u en het onderhoudsbedrijf. Servicecontracten leiden meestal niet tot een bevredigende prestatie die in verhouding staat tot de kosten die ermee gemoeid zijn.

Voorbeeld 1
Er zijn contracten (all-in contract) waar u bij het onderhoudsbedrijf geld reserveert voor eventuele risico’s. Als eigenaar heeft u over deze reservering geen zeggenschap. De reservering wordt door onderhoudsbedrijven vaak niet gebruikt. Ze zijn niet verplicht om preventief onderdelen te onderhouden, vervangen storingen te voorkomen of om het verouderingsproces tegen te gaan.

Voorbeeld 2
U kunt tegenwoordig contracten omzetten naar een andere vorm om zelf sturing te geven aan het onderhoudsproces. Vastgelegd wordt aan welke verplichtingen het onderhoudsbedrijf moet voldoen. Contracten opzeggen is niet altijd verstandig. Indien u de overeenkomst beëindigd, vervalt het recht om aanspraak te maken op gereserveerde bedragen. Besluit u uw contract om te zetten, dan is het verstandig eerst in contact te treden met het onderhoudsbedrijf. Zij zijn meestal welwillend om investeringen die leiden tot betere prestaties geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te namen.

De meerwaarde van ALVIER VGM bij het beoordelen van onderhoudscontracten is:

de inbreng van actuele kennis en ervaring bij het omzetten en aanbesteden van liftonderhoud
de inbreng van kennis op technisch en strategisch vlak
het implementeren van prestatiecontract
het opstellen van een raamovereenkomst
het opstellen van fullservice contracten

Contact

Alvier Vastgoed Management B.V.
Westrak 78E
1771 ST Wieringerwerf

Telefoon: 0227 601 727
E-mailadres: info@alvier.nl

Vragen? Wij staan voor u klaar.

Verzenden